ZpětVycentrovat mapu

Strážníci

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Slavkov u Brna.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a středoškolské vzdělání
  • lokalita: Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, 68401
  • Přidáno: 19. 4. 2024

Strážníci:

UpresnujiciInformace(POŽADAVKY: splnění zákonných podmínek (§4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), státní občan České republiky, věk minimálně 18 let, bezúhonnost a spolehlivost, min. SŠ s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost,  ŘP sk. B podmínkou (aktivní řidič), dobrá znalost práce s PC, komunikativní a organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů, vítané předpoklady: praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě, platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zbrojní průkaz skupiny D 
POPIS PRÁCE: PP na dobu neurčitou, nástup možný dle dohody, vhodné i pro absolventy
ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ: jistotu stabilního příjmu, 5 týdnů dovolené, 4 hrazené sick days, příspěvek na stravování, možnost benefitů (příspěvek na dovolenou, kulturu, sport, karta Multisport)
KONTAKT: Písemné přihlášky spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce označené "Výběrové řízení MP - NEOTVÍRAT" do 20.05.2024 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Slavkov u Brna nebo na adresu: 
Městská policie Slavkov u Brna
Palackého nám. 89
684 01 Slavkov u Brna

Po ukončení výběrového řízení budou veškeré podklady poskytnuté do výběrového řízení neúspěšným uchazečům zaslány zpět obyčejnou poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo žádného z uchazečů nevybrat.

Více informací na www.slavkov.cz (úřední deska)

Přihláška uchazeče (-ky) musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefon a e-mail
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč (-ka) doplní tyto doklady: strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie), výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP.

)

Vyžadované vzdělání: ÚSV s maturitou
Hrubá mzda: 20 130 – 29 520 Kč/měsíc