ZpětVycentrovat mapu

Ostatní úředníci jinde neuvedení

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Cheb.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a středoškolské vzdělání
  • lokalita: Cheb
  • Přidáno: 13. 4. 2024

Ostatní úředníci jinde neuvedení:

UpresnujiciInformace(Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice odboru finančního.

Druh práce: úředník/úřednice oddělení místních poplatků odboru finančního
Platová třída: 9
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 1. června 2024 nebo dohodou
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- rámcová znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších změn
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších změn
- do 6 měsíců od data nástupu do funkce povinnost podat přihlášku ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Výhodou:
- praxe v územní samosprávě nebo ve státní správě
- znalost informačního systému GINIS.

Výčet požadovaných dokladů:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Chebu www.cheb.cz  nebo na podatelně MěÚ)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadním průběhu zaměstnání uchazeče a o jeho odborných znalostech
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno)
- odborné vedení v adaptačním procesu.

Lhůta pro podání přihlášek: do 23. dubna 2024 včetně, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb, nebo písemně na adresu: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb.

Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru Ing. Marie Bílkové, tel. 354 440 154, e-mail:  bilkova@cheb.cz  nebo u vedoucí oddělení místních poplatků Bc. Hany Richtrové, tel. 354 440 153, e-mail: richtrova@cheb.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Výběrové řízení proběhne dne 24. dubna 2024 v 9:00 hod. v budově Městského úřadu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, zasedací místnost č. 5, v přízemí vedle recepce.)

Vyžadované vzdělání: ÚSV s maturitou
Hrubá mzda: 25 000 – 35 000 Kč/měsíc