ZpětVycentrovat mapu

Ostatní úředníci jinde neuvedení

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Cheb.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a vysokoškolské vzdělání
  • lokalita: Cheb
  • Přidáno: 18. 4. 2024

Ostatní úředníci jinde neuvedení:

UpresnujiciInformace(Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice.

Druh práce: projektový/á  manažer/ka                                              
Platová třída: 11
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 01. června 2024 nebo dle dohody
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba), Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka.

Minimální požadavky úřadu:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
- základní znalosti v oblasti dotací a grantů, dotačních titulů ČR a programů EU
- zkušenosti z oblasti přípravy a realizace projektů
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- rámcová znalost zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a doplňků
- rámcová znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších změn
- velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Výhodou:
- praxe v územní samosprávě nebo státní správě
- zkušenosti z oblasti problematiky účtování dotací
- dobrá znalost cizích jazyků (AJ, NJ)
- řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:
- odborné vedení v adaptačním procesu
- pět týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní, společenské akce a zájezdy, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km)
- profesní růst a prohlubování znalostí
- týmová práce
- možnost získání služebního bytu.

Výčet dokladů, které je nutné předložit:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici v podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 03.05.2024 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.

Bližší informace o pracovním místě lze získat u vedoucí odboru komunálního hospodářství Ing. Vladimíra Bartíka, tel. 354 440 116, e-mail bartik@cheb.cz.

Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 00 Cheb.

Termín pohovoru s uchazeči: 06.05.2024 (místo a čas budou upřesněny telefonicky).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.)

Vyžadované vzdělání: VŠ Bakalářské
Hrubá mzda: 30 000 – 41 000 Kč/měsíc