ZpětVycentrovat mapu

Ostatní úředníci jinde neuvedení

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Cheb.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a vysokoškolské vzdělání
  • lokalita: Cheb
  • Přidáno: 10. 4. 2024

Ostatní úředníci jinde neuvedení:

UpresnujiciInformace(Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/cí odboru kultury, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce.

Druh práce: vedoucí úředník/ce - vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce
Platová třída: 12
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 1. července 2024 nebo dle dohody
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Pracovní doba: Po+St 7:30-17:00 h (pružná pracovní doba). Út+Čt+Pá 8:00-14:00 h (pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon).

Minimální požadavky úřadu:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- praxe v řízení zaměstnanců min. 3 roky
- organizační, řídicí a komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- dobrá orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet)
- znalost německého nebo anglického jazyka.

Výhodou:
- řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- pružná pracovní doba
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km, indispoziční volno)
- profesní růst a prohlubování znalostí
- týmová práce v kolektivu, vzájemná podpora.

Výčet dokladů, které je nutno předložit:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech uchazeče
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- návrh koncepce řízení odboru v rozsahu 1-2 stran formátu A4 - v podepsané zalepené obálce s textem: "Koncepce - neotevírat".

Lhůta pro podání přihlášky: do 23. dubna 2024 (včetně), přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně Městského úřadu Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Pavlína Skoupá, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.

Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru kanceláře starosty Ing. Jany Kuklové, tel. 354 440 124, e-mail kuklova@cheb.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.)

Vyžadované vzdělání: VŠ Bakalářské
Hrubá mzda: 32 000 – 45 000 Kč/měsíc