ZpětVycentrovat mapu

Odborní účetní finanční a investiční

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Ministerstvo obrany.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a vysokoškolské vzdělání
  • lokalita: Hradební 772/12, Praha, 11000
  • Přidáno: 4. 10. 2023

Odborní účetní finanční a investiční:

UpresnujiciInformace(Požadujeme:
- vysokoškolské magisterské vzdělání ve stavebním studijním oboru;   
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost;
- znalost stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek;
- znalost zákona o registru smluv; 
- trestní bezúhonnost;
- zdravotní způsobilost;
- schopnost rychlého a věcného rozhodování;
- flexibilita, odolnost vůči stresu, ochota sebevzdělávání;
- řidičské oprávnění sk. "B" výhodou.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou s možností následné změny na dobu neurčitou;
- platová třída 11;
- místo výkonu práce Hradební 772/12, 110 00 Praha 1;
- 25 dnů dovolené + 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů;
- příspěvek na stravování;
- benefity podle Kolektivní smlouvy;
- vzdělávací kurzy a školení;
- příspěvky FKSP;
- pružnou pracovní dobu;
- výše základního platu bude stanovena po předložení dosavadní praxe a následném vytvoření 
   zápočtu praxe.

Popis pracovních činností:

- koordinace přípravy a realizace investic, zpracování investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů;
- zajišťuje a zodpovídá za přípravu a realizaci přidělených stavebních akcí zařazených do programového financování resortu MO (dále jen stavebních investičních akcí), včetně návrhů způsobů financování, projektové přípravy, návrhů řešení majetkoprávních vztahů a technicko - ekonomických požadavků, zpracovávání propočtů a plánů nákladů na přípravné průzkumné, projektové a realizační práce, výběr a koordinaci dodavatelů a jiných účastníků stavby, přípravu, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace dozorování průběhu realizace těchto akcí, přebírání prací, zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace, a to vše ve smyslu platných právních předpisů, technických norem a interních předpisů MO v rozsahu působnosti AHNM, zejména podmínek daných řídící dokumentací jednotlivých akcí;
- vede veškerou s tím spojenou agendu;
- zodpovídá za technicko - ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny;
- zodpovídá za výkon technického dozoru investora (objednatele) u přidělených stavebních investičních akcí;
- komplexně řídí proces vstupní, mezioperační a výstupní kontroly objednatele na stavebně a technologicky nejnáročnějších akcích, zajišťuje koordinaci zhotovitelů a jiných účastníků těchto akcí;
- komplexně zajišťuje, organizuje a zodpovídá za kontroly technických parametrů nejnáročnějších stavebních (technologických) akcí programového financování (příp. i akcí oprav a údržby stavebních objektů a technologických zařízení) a zodpovídá za kontrolu provedení stavebních a montážních prací - staveb v souladu s legislativou a projektovou dokumentací;
- samostatně provádí analýzu postupu prací zhotovitelů a dodržování ustanovení uzavřených smluv včetně návrhů na opatření při jejich neplnění;
- zodpovídá za finanční a věcnou správnost daňových dokladů - faktur předkládaných zhotoviteli, zajišťuje průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků;
- připravuje podklady, zpracovává stanoviska a spolupracuje při projednávání návrhů smluv a jejich dodatků v oblasti přípravy a realizace stavebních akcí;
- zodpovídá za optimální využití přidělených finančních prostředků vč. vedení nezbytné finanční agendy a provádění ekonomických rozborů;
- zpracovává podklady pro zaúčtování dokončených stavebních akcí;
- zpracovává podklady pro zadávání administrativních údajů v systému FIS - GINIS;
- zabezpečuje přípravu a účastní se přejímek a kolaudačních řízení vč. předání staveb (technologických zařízení) do užívání, v případě určení vykonává funkci předsedy přejímací komise nebo reklamačního řízení;
- podílí se na přípravě zadávacích podmínek pro výběrová řízení v)

Vyžadované vzdělání: VŠ Magisterské
Hrubá mzda: 29 280 – 40 170 Kč/měsíc

Zašlete oficiální žádost o práci

Kopie žádosti bude zaslána i na váš email.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami webu a ochrany osobních údajů.

* povinná položka

Kontakt na zaměstnavatele

Email
TelefonPo - Pá, 7:00 - 15:00 hod; 973206240, 702000706