ZpětVycentrovat mapu

Odborný/Vrchní referent oddělení personalistiky

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a vysokoškolské vzdělání
  • lokalita: Rytířská 404/12, Praha 1 (Praha), 11000
  • Přidáno: 7.4.2017

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví:

Místo výkonu služby: Praha. Kontaktní osoba: paní Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19.4. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i.
Obálka resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy " Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent oddělení personalistiky".
K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis
Související dokumenty:
1. žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
2. čestné prohlášení o státním občanství
3. čestné prohlášení o svéprávnosti
4. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5. žádost o provedení pracovně-lékařské prohlídky 
6. čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
Charakteristika činnosti služebního místa:
- připravuje podklady personálních materiálů
- vede personální agendu jednotlivých zaměstnanců služebního úřadu
- vede agendu spojenou s důchody, mateřskými/rodičovskými dovolenými, dovolenou na zotavenou, studijním a jiným služebním volnem
- zpracovává podklady pro platy (docházka, evidence přesčasové práce atd.)
- zpracovává agendu vzdělávání zaměstnanců, eviduje náklady na vzdělávání
- vede a zpracovává agendu výběrových řízení
- vede a zpracovává agendu, související s Kolektivní dohodou
- zpracovává a vytváří statistiky a sestavy z personálního systému


Vyžadované vzdělání: Vyšší odborné
Hrubá mzda: 15 780 – 23 730 Kč/měsíc

Zašlete oficiální žádost o práci

Kopie žádosti bude zaslána i na váš email.

* povinná položka

Kontakt na zaměstnavatele

Email
Telefon+420 296 336 796