ZpětVycentrovat mapu

Ředitel / ředitelka Městské policie

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Jeseník.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a vysokoškolské vzdělání
  • lokalita: Dukelská 718/6, Jeseník 1 (Jeseník), 79001
  • Přidáno: 22.8.2019

Vrchní referenti Policie ČR:

První kontakt písemný
Písemné přihlášky se všemi požadovanými dokumenty zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek - 20.09.2019 do 10.00 hod.
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na ředitele/ředitelku Městské policie Jeseník"
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ proběhne v týdnu od  30.09.2019 - 04.10.2019
Předpokládaný nástup: dle dohody, nejpozději však k 01.01.2020
POŽADOVANÉ DOKLADY:
- přihláška do výběrového řízení (vzor na www.jesenik.org v sekci Volná pracovní místa)
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- negativní lustrační osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., (nevyžaduje se od uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (nevyžaduje se od uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971)
- čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- čestné prohlášení o spolehlivosti podle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- stručný popis představy řízení a rozvoje Městské policie Jeseník (v rozsahu 2 - 3 stran)
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
- Místo výkonu práce: město Jeseník 
ZAMĚSTNAVATEL POŽADUJE:
- ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně nejlépe v oboru právo, bezpečnost, veřejná správa či sociální zaměření
- praxe ve veřejné správě nebo u bezpečnostních složek minimálně 3 roky
- psychická a fyzická odolnost, flexibilita
- absolvování zátěžových psychotestů 
- znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchranného systému
- základní znalost fungování veřejné správy a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
- znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 
- znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- dobré organizační, komunikační a manažerské schopnosti
- praxe ve vedoucí pozici výhodou 
- znalost práce na PC (MS Office, internet)
- řidičský průkaz skupiny "B"
- zbrojní průkaz skupiny "D" výhodou
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- plní některé úkoly při řízení městské policie dle pověření zastupitelstva města a starosty: 
- řídí vlastní chod městské policie, 
- komplexně zajišťuje chod hlídkové služby a operátorů, odbornou přípravu, 
- zodpovídá za technické zabezpečení městské policie a kamerový systém, 
- navrhuje a spravuje rozpočet, 
- zajišťuje kooperaci s Policií ČR a dalšími spolupracujícími složkami veřejné správy.
ZAMĚSTNAVATEL NABÍZÍ:
- Platové zařazení: 10. platová třída, platový stupeň dle délky započitatelné praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- čerpání sociálního fondu zaměstnavatele (příspěvek na dovolenou, sport, kulturu) 
- příspěvek na penzijní připojištění a na stravné
- služební byt
- 5 týdnů dovolené, 2 dny indispozičního volna
Vyžadované vzdělání: Bakalářské
Hrubá mzda: 19 760 – 29 740 Kč/měsíc