ZpětVycentrovat mapu

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Statutární město Chomutov.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: středoškolské vzdělání
  • lokalita: Zborovská 4602, Chomutov, 43001
  • Přidáno: 14. 9. 2022

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní:

UpresnujiciInformace(OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH  vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Referent/tka odboru ekonomiky - správce sankčních plateb" na odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně a úplné znění výběrového řízení na www.chomutov.cz

Platové zařazení: 
" platové ohodnocení v 9. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.710 Kč - 31.820 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky: 
" střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického a právního směru, popřípadě v oblasti veřejné správy).

Výhodou bude:
" zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti - ZOZ Daň,
" praxe v oblasti nalézacího řízení nebo exekučního řízení,
" znalost daňového řádu,
" znalost účetnictví.

Co od Vás očekáváme:
" výborný písemný a ústní projev, ochotu učit se novým věcem,
" dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, 
" schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B výhodou.


Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:  

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: 
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.


Předpokládaný nástup: dle dohody, optimálně od 01.11.2022. 

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.


Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OE správce sankčních plateb" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. října 2022 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. 


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Navštivte naše internetové stránky  www.chomutov.cz


)

Vyžadované vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Hrubá mzda: 21 710 – 31 820 Kč/měsíc